Klub37

Klub37 er et tilbud til alle medlemmer i Mollerup Golf Club, som har et handicap over 36.

Formålet med klubben er at skabe bedre muligheder for at udvikle golfspillet for denne gruppe og herved øge glæden ved at spille golf i Mollerup Golf Club.

I Klub37 vil vi dels forbedre træningstilbuddene til medlemmerne, dels tilrettelægge turneringer og arrangementer, som kan styrke samværet og tilknytningen til vores klub.

Fællestræningen foregår som udgangspunkt på lørdage fra kl. 11.00. Herudover suppleres fællestræningen med træning hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00.

Se program for fællestræningen i 2017 her.