Kontingenter

Kontingenter opkræves halvårligt pr. 1. januar og 1. juli.

Type medlemskab Lån Kontingent 2017 Optages
Fuldtids medlemskab
Fuldtids medlemskab giver ret til på alle ugens dage at benytte alle klubbens faciliteter i henhold til de til enhver tid gældende regler. Spil på 18-hullers banen kræver opnået banetilladelse og DGU-kort. Lån tilbagebetales ved udmeldelse.
Kr. 1.000,00

Kr. 6.900,00

 

Seniorer (over 25 år)
 Træningsbolde – opkræves helårligt pr. 1. juli   Kr. 250,00  

Ungdom
Oprykning fra ungdom til senior finder sted pr. 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 26 år.
Lån tilbagebetales ved udmeldelse.

Kr. 500,00 Kr. 3.800,00 Ungdom (19-25 år)
Træningsbolde – opkræves helårligt pr. 1. juli   Kr. 250,00  

Junior
Oprykning fra junior til ungdom finder sted pr. 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 19 år.

Kr. 0,00

Kr. 1000,00

Kr. 1950,00

Juniorer op til og med 12 år

Juniorer fra 13 – 18 år

Træningsbolde – opkræves helårligt pr. 1. juli   Kr. 250,00  

Studiemedlemskab
Et studie medlemskab kan opnås på samme betingelser som et ungdomsmedlemskab. Et studiemedlemskab giver mulighed for at udskyde oprykning til seniormedlemskab..Et studiemedlemskab kan opnås af studerende under længerevarende uddannelse på universitet, handelshøjskole, seminarium eller lignende. Den studerende skal være berettiget til at modtage SU, og studiet skal minimum have en varighed på 2 år. SU-oversigt og SU-støttemeddelelse skal fremvises som dokumentation.Udskydelsen kan dog maksimalt ske til udløb af SU-støtte eller til 1. januar i det kalenderår, hvor spilleren fylder 30 år.
Lån tilbagebetales ved udmeldelse.

Kr. 500,00

Efter det 25 år er lån Kr. 1.000,00

Kr. 3.800,00

 

Studerende med gyldigt studiebevis.
Træningsbolde –  opkræves helårligt pr. 1. juli   Kr. 250,00  
Gyldigt studiebevis skal fremsendes til Mollerup Golf Club 1 gang årligt.      
Par 3-bane spilleret
Par 3-bane spilleret kan opnås af alle.
   Kr. 2.500,00  
Træningsbolde – opkræves helårligt pr. 1. juli    Kr. 250,00  
Long distance medlemskab
Personer med bopæl uden for Århus kommune og med fuldt medlemskab af en klub organiseret i DGU kan opnå long distance medlemskab.
   kr. 3.800,00  
Driving Range
sæson hele året
   kr. 1.500,00  

Passivt medlemskab
Passivt medlemskab er et tilbud til medlemmer, der ønsker en pause i golfspillet. Nye medlemmer kan ikke starte som passive medlemmer. Passivt medlemskab indebærer, at man ikke har ret til at spille på nogen baner (bortset fra Pay & Play baner), og at DGU kort deponeres i klubben, indtil man igen bliver aktiv.Passivt medlemskab gælder for et år fra 1. januar eller 1. juli.
Lån tilbagebetales ved udmeldelse.

Kr. 1 .000,00 Kr. 1.050,00  
Garageleje for golf car – opkræves helårligt pr. 1. januar Leje 2017    
Garageleje for golf car benzin Kr. 1.650,00    
Garageleje for golf car el Kr. 2.250,00    
El-scoter (2 pr. plads) Kr. 2.250,00    
Skabsleje – opkræves helårligt pr. 1. januar      
Lille Bag skab Kr. 375,00    
Stor bag skab Kr. 475,00    
Bag skab ny model stor Kr. 575,00    
El skab gammel model Kr. 700,00    
El skab ny model Kr. 900,00    
Garderobe – opkræves helårligt pr. 1. januar      
Lille garderobeskab Kr. 125,00    
Stort garderobeskab Kr. 250,00