Informationer

Gunstarter

Som sædvanlig vil der være en række gunstarter i løbet af sæsonen. Der vil i nogle af disse matcher være alternative matchformer så vi ikke altid “kun” spiller almindelig stableford. Disse matchformer vil blive offentliggjort senere. MEN……der bliver altid tale om RIGTIG golf…..ikke noget med at kaste og sparke, texas skrammel eller andre rariteter, som ikke følger golfregel nummer 1 – spil bolden som den ligger.

Løbende turnering

I år er der 13 matcher i den løbende turnering, hvoraf de 9 er tællende. Flere informationer her.

Drømmerunden

Vi gentager succesen fra sidste år og spiller igen “drømmerunden”. Bemærk nye “regler” for 2017 . Flere informationer her.

Hulspils turnering

I lighed med de seneste sæsoner vil der blive etableret en løbende hulspilsturnering. Flere informationer her.

Spilleplan her.             Kontaktliste her.

NB! Således beregnes tildelte slag i hulspil.

Kr. Himmelfarts turen

Årets Kr. Himmelfarts udflugt går til Himmelbjerget (golfbanen altså 🙂 ). Flere informationer her.

Venskabsmatcher

Vi har som sædvanlig de 3 matcher mod Aarhus GK og Aarhus Aadal GC. Som noget nyt vil der være en individuel gennemgående turnering med flotte præmier – så der er ekstra god grund til at deltage i alle 3 matcher i år.

Derudover har vi vores match mod Kalø, som i år er på udebane.

TH Ryder Cup 2017

Årets nyhed – torsdagsherrernes Ryder Cup 2017. Flere informationer her.

Rækkeinddeling

Rækkeinddelingen kan ses øverst til højre i matchplanen. Man spiller hele sæsonen i den række man er i ved sæsonstarten. Rækkerne er justeret en smule ifht. sidste år i et forsøg på at få 3 lige store rækker. Rækkeinddeling gælder for alle matcher, både løbende turnering, drømmerunden og gunstarter (med mindre matchformen kræver noget andet). I nogle matcher spilles evt. i EN række – dette vil fremgå af proportionerne på matchdagen.

Registrering af scores

Vi vii igen i år registrere scores for alle matcher. Denne opgave vil bestyrelsen meget gerne have lidt hjælp til. Så hvis du har lyst til at hjælpe med at registrere scores et par gange i løbet af sæsonen, så henvend dig til Nils Victor, så sørger han for at koordinere opgaven.