Begynderudvalg

Begynderudvalget har flere opgaver. Dels tilrettelægger og leder udvalget sæsonens ca. 30 onsdagsturneringer, dels hjælper udvalget til som mentorer for nye prøvemedlemmer. Da der er tale om forholdsvis store opgaver, som kræver en indsats fra mange frivillige, har vi delt udvalget op i en gruppe, der tager sig af turneringerne og en gruppe der varetager mentoropgaverne. Det kan være en velkomst af nye medlemmer, hjælp til prøvetagning, deltagelse i diabetesprojektet samt hjælp til klub 37, hvis der er behov for det.

Hans Martin Skou
Udvalgsformand
Tlf.: 71 70 10 54
hansmartinskou@gmail.com

Winnie Rasmussen
Mentor- og vejlederordninger
Tlf.: 53 63 29 00
winniearasmussen@gmail.com

Onsdagsturneringer/begynderturneringer:

Dorte Bager Andersen
Tlf.: 40 25 41 30
bagersejer@mail.tele.dk
Michael Sejer Andersen
Tlf.: 22 86 73 68
bagersejer@mail.tele.dk
Winnie Bendixen
Tlf.: 22 75 63 61
bendixen@post10.tele.dk
Ellinor Carstensen
Tlf.: 22 37 26 02
weboca@gmail.com
Hanne Fredensborg
Tlf.: 26 24 51 19
hanne@fredensborg.yt
Lars Fredensborg
Tlf.: 29 71 51 19
lars@fredensborg.yt
Svend Erik Have
Tlf.: 42 20 07 79
s.e.have@gmail.com
Carsten Leed
Tlf.: 20 96 46 72
cleeds@jubii.dk
Claus Nielsen
Tlf.: 20 20 50 15
cn@udm.dk
Poul Erik Therkelsen
Tlf.: 20 48 87 97
pet@falck.dk
Marianne Ørntoft
Tlf.: 28 44 46 79
lerbaekvej17@gmail.com