Bestyrelsen

1. suppleant
Mikkel Markfoged
Tlf.: 29 80 03 37
mikkelmarkfoged@hotmail.com

2. suppleant
Jan Kejser
Tlf.: 30 29 12 12
jan@netadvice.dk
Intern revisor:
Poul Lindberg
Tlf.: 21 65 23 17
poul@lindberg-familien.dk

Bestyrelsens arbejdsfunktioner er organisatorisk samlet i klynger, bestående af et eller flere udvalg.

Se bestyrelsesmedlemmernes funktionsområder i denne oversigt.